En förening byggd på demokrati, respekt och mänskliga rättigheter. Vi tolererar såklart ingen rasism, homofobi, sexism, transfobi eller annat tråkigt!

 

Som medlem i Tusen Toner delar alla medlemmar samma värderingar i fråga om:

  • Alla medlemmar i föreningen ska ha möjlighet att vara och känna sig delaktiga.
  • Alla medlemmar i föreningen måste respektera varandras egenheter, intressen, stilar, musikstilar, åsikter, sexuella läggningar, religion, etniska ursprung och könsidentitet.
  • Vi hjälper och stöttar varandra.
  • Tusen Toner ska arbeta för god gemenskap.
  • Alla ska känna sig välkomna.
  • Vi arbetar tillsammans för att få bort grabbig jargong i föreningen.
  • Vi accepterar inte någon form av kränkning.
  • Tusen Toner har nolltolerans gällande förtryck, hot, exkludering eller diskriminering.

Utformat och antaget av Tusen Toners medlemmar vid medlemsmöte 2018-01-16