Utan engagemang – Ingen rätt att klaga!

Bli medlem i Tusen Toner idag och engagera dig för det lokala musik- och kulturlivet.

Att bli medlem i Tusen Toner kostar 50:- kronor per kalenderår.

Medlemskort går att köpa i TT-fiket. Där går det bra att betala med kontanter eller via mobilappen Swish.

Det går också att köpa medlemskort till Tusen Toner här via hemsidan. Fyll i formuläret här på sidan. Betala sedan in medlemsavgiften på 50:- sek till:

Bankgiro 869-4374 eller till Swishnummer: 123 130 03 59

OBS: Glöm inte att märka din betalning med ditt namn + texten ”Medlemskort”.

Tusen Toner - En ideell förening med drivna medlemmar.

Tusen Toner är en ideell förening. Det betyder att hela vår verksamhet bygger på engagerade och peppade medlemmar. Som medlem i Tusen Toner har du rätt att nyttja våra lokaler, delta på våra medlemsmöten, kandidera till styrelsen och engagera dig för det lokala musik- och kulturlivet.

Bli medlem i Tusen Toner idag och engagera dig för det lokala musik- och kulturlivet.


    Swish 123 130 03 59BG 869-4374