Vår styrelse och personal.

Tusen Toners styrelse väljs in på vårt årsmöte. Alla medlemmar i föreningen har rätt att rösta på och kandidera till styrelsen. Tusen Toner är en demokratisk förening där det är en medlem = en röst som gäller.

Tusen Toner har i dagsläget tre stycken anställda i personalgruppen.

Här kan du läsa stadgarna för musikföreningen Tusen Toner.

Styrelsen

  • Jörgen Uusijärvi, ordförande, sittande till årsmöte 2021.
  • Kenneth ”Skuggan” Lasu, kassör, sittande till årsmöte 2022.
  • Andreas Baas, ledamot, sittande till årsmöte 2022.
  • Throsten Birschneider, ledamot, sittande till årsmöte 2022. 
  • Oskar Nilsson, ledamot, sittande till årsmöte 2021.
  • Sebastian Nilsson, ledamot, sittande till årsmöte 2021.
  • Gustav Lundberg , ledamot, sittande till årsmöte 2021.
  • Elin Persson, suppleant, sittande till årsmöte 2021.
  • Caspian Burman, suppleant, sittande till årsmöte 2021.
  • Loke Kleemo, suppleant, sittande till årsmöte 2021.

 

Kontakta vår styrelse på info@tusentoner.se

Personal

Alex Olofsson
Projektledare Snö- och Kirunafestivalen.

alex@tusentoner.se

076-142 00 68

Sten ”Stenne” Nylén
Föreningskonsulent och kanslist

sten@tusentoner.se
0980–100 68

Kontakta Stenne för att skaffa replokal på Tusen Toner eller hyra våra lokaler.

Åsa Sirén

Café Zappa