Om Tusen Toner

Tusen Toner är en ideell, drogfri och nykter musikförening i Kiruna.

Föreningens främsta syfte är att verka för musiklivet och kulturen i Kiruna. Detta genom att i huvudsak driva replokaler och arrangera konserter. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Tusen Toner är öppet för alla oavsett musikstil, ålder eller bakgrund och vi tolererar såklart ingen rasism, homofobi, sexism, transfobi eller annat tråkigt!

Medlemsskap i Tusen Toner

Är du intresserad av att engagera dig för ett aktivt musik- och kulturliv i Kiruna? Har du ett band som behöver en replokal? Eller har du ett favoritband som du vill ta till Kiruna? I sådana fall är vi föreningen för dig!

Bli medlem i Tusen Toner redan idag och engagera dig för det lokala musik- och kulturlivet.

Senaste TT-nytt

Senaste TT-tidningen (2020)

Tidningen är framtagen i samarbete med Hjalmar Lundbohmsskolan Samhällsmediaelever (SA17, SA18).

Utgiven februari 2020.

Tryckt av Reklam och Grafiska.