Tusen Toner är en 100% nykter och drogfri förening.

Fritiden ska inte slås ihjäl –  Den ska fyllas med liv!

 

Tusen Toner är en 100% nykter och drogfri förening. Detta för att vi anser att barn och ungdomar ska ha möjlighet att utveckla sitt musikintresse i en trygg och säker miljö. Det är inte tillåtet att under några omständigheter vara påverkad i våra lokaler.

Vår drog- och alkoholpolicy

  • Man får inte dricka alkohol på Tusen Toner.
  • Man kommer inte till Tusen Toner påverkad av alkohol eller bakfull. Det är inte tillåtet att vistas i våra lokaler påverkad. Upptäcker vi att någon bryter mot denna regel kommer vederbörande bli avvisad omgående.
  • Det är inte heller tillåtet att dricka alkohol i samband med kurser eller turnéer under TT:s flagg där man deltar eller har ansvar för ungdomar.
  • Man får inte vara påverkad av alkohol när man uppträder i föreningens namn.
  • Det är inte tillåtet att ta med alkohol in i våra lokaler.
  • Man skyldiga att meddela styrelsen om man misstänker att någon medlem eller medlemmar bryter mot våra regler.
  • All hantering, nyttjande eller förekomst av narkotika på Tusen Toner är strikt förbjuden.
  • Är man medveten om att det förekommer alkohol eller narkotika i vår verksamhet måste man genast meddela styrelsen.

Om vi skulle upptäcka att något band som repar på Tusen Toner (eller en separat medlem) skulle bryta mot våra regler kommer vi ta tag i problemet direkt.

Första steget är ett enskilt samtal. Om vederbörande är minderårig tar vi alltid kontakt med föräldrar och med sociala myndigheter. Som sista åtgärd kan man tvingas flytta ut med sitt band från Tusen Toner eller portas helt och hållet från att vistas i våra lokaler. Finns det misstanke om brott kommer det polisanmälas.

Som föreningsrepresentant måste man också tänka sig för i sitt nikotinbruk bland ungdomar. Vi uppmanar alla våra medlemmar att inte använda nikotin, alkohol eller narkotika.

Skyldighet att följa Tusen Toners policy är gemensamt för alla medlemmar. Alla myndiga medlemmar har dessutom en skyldighet att hjälpa till med att ta ansvar för tryggheten och säkerheten för samtliga av våra minderåriga medlemmar.