När Tusen Toner bildades 1983 var föreningens mål att kämpa för ett musikhus i Kiruna. Efter fyra årtionden finns nu en kommunal diskussion som går ut på att vrida tillbaka klockan – och se till att Kirunas musikliv hamnar tillbaka på ruta ett.

 

Som en följd av samhällsomvandlingen måste Tusen Toners fastighet (Gamla Centralgården) snart flytta. Vi har alltid tagit för givet att efter flytt ner till nya centrum skulle Kirunas amatörmusiker såklart få återvända till sitt hus. Tyvärr har vi nåtts av beskedet att man från kommunalt håll nu ser över möjligheten att kasta ut det lokala musiklivet på bar backe.

 

I år firar Tusen Toner 40 år som förening. Det innebär att Kiruna idag kan stoltsera med Sveriges äldsta aktiva rockmusikförening och ett av de främsta musikhusen i hela landet. Ett hus vars verksamhet dessutom är 100% nykter och drogfri. Att kunna erbjuda i princip gratis replokaler till ungdomar, möjligheten att spela in sin musik i en professionell studio och att arrangera konserter kostnadsfritt under ett och samma tak är något fullständigt unikt. Förutom att detta har fungerat som en grundförutsättning för Kirunas musikliv har vi också kunnat fostra otaliga personer som idag arbetar professionellt med musik, event eller inom kultursektorn. Att vi som en småstad på dryga 20 000 innevånare har ett av Sveriges främsta och finaste musikhus är otroligt. Det är något vi som samhälle borde ta vara på och vara stolta över. Inte avveckla.

När vi flyttade in på gamla Centralgården 1994 var det efter en tuff och utdragen kulturpolitisk kamp. Då fanns det tvivel att en ideell musikförening skulle kunna ta vara på huset till något positivt. Nu nästan 30 år senare är det väldigt få som skulle säga att det var ett dåligt beslut att ge oss huset. Sedan vi flyttat in i fastigheten har vi upprustat huset med 16 replokaler, en jättefin musikstudio, ett medlemsfik och en otroligt påkostad konsertlokal. I våra replokaler har generationer av Kirunamusiker kunnat utveckla sitt fritidsintresse och på vår scen har vi arrangerat hundratals konserter.

 

I media har man slagit på stora (tomma?) trummor att Kiruna ska satsa på kulturen, hur stolta vi ska vara över vårt lokala kultur- och föreningsliv och att vi ska ansöka om att bli Europeiskt Kulturhuvudstadsår.  Men samtidigt ser man över möjligheten att offra det lokala musiklivet på samhällsomvandlingens altare.

Vi vägrar bli ännu en förening som drar det korta strået i samhällsomvandlingen. Därför vill Tusen Toner få följande garantier:

  • Kirunas amatörmusiker får ha kvar sitt hus efter flytt till nya centrumkärnan.
  • Att vi efter flytt får fortsätta nyttja fastigheten som vi gjort de senaste 30 åren.
  • Att vi erbjuds adekvata ersättningslokaler under den pågående flytten.

Vi som förening är övertygade om att våra politiker har modet att tydligt ta ställning för Kirunas amatörmusiker. Istället för att använda sin makt till att tysta musiken.

Tusen Toner förblir.

Rocka på!

Tusen Toners styrelse, band & medlemmar.