ALDRIGILIVET. Mats rockar med ALDRIGiLIVET på konserten Kirunas Finest 26 september 2017 på Folkets Hus. FOTO: Alex Olofsson

 

En stad behöver både MEDVERKANDE-kultur och UTBUDS-kultur för att ha ett rikt kulturliv.
Medverkandekulturen är aktiva kulturutövare som konstnärer, skådespelare, musiker, poeter etc. på alla nivåer, nybörjare, amatörer och professionella.
Om det inte finns aktiva utövare är Utbudskulturen är enbart inköpta akter, vilket ger ett fattigare samhälle.
Tusen Toner är ett bra exempel där föreningen fanns i över 10 år utan bra lokaler tills ett kommunråd såg potentialen i föreningens verksamhet och beslutade att föreningen, liksom andra aktiva föreningar, ska ha ändamålsenliga lokaler. Kommunen har därefter investerat otroligt mycket i dessa lokaler med ljudisolering, inspelningsstudio och konsertlokal.
Numera är Tusen Toner Kirunas största konsertarrangör som förutom många olika mindre musikarrangemang varje år också driver Kirunafestivalen och Snöfestivalen.
En fantastisk resa för en liten lokal kulturförening.
Goda förutsättningar för verksamheten ökar möjligheten för kvalité och tillväxt.
Mats Dahlberg
Gitarrist i ALDRIGILIVET och en av de första TT-Rockarna.
2023-09-06