Årsmötet genomfört – Fortsatt nya höjder för världens bästa förening! Årsmötet genomfördes 2021-06-01. Tack till alla medverkande. Som vanligt kommer protokollet, efter att det signerats av betrodda, att finnas i kansliet och kvitteras ut till medlemmar som vill läsa det. Extra stort tack till styrelsen, presidiet och valberedningen för allt nedlagt arbete.

Nu tar vi sikte på ännu ett kanonår för världens bästa förening!

#tusentoner  #tusentonerkiruna