Kallelse Tusen Toners Årsmöte 2021

Tusen Toners årsmöte 2021 kommer att hållas den 1 juni klockan 18.00. På grund av COVID-19 och nuvarande restriktioner är mötet digitalt.

Du måste föranmäla dig till årsmötet för att kunna medverka. Det gör du genom att mejla ditt namn + e-postadress till info@tusentoner.se. Märk mejlet som ”Årsmöte 2021” i ämnesraden.

Motioner eller propositioner skickas in senast den 30 maj till info@tusentoner.se

För att medverka på mötet måste du vara medlem i Tusen Toner. Senast den 30 maj ska medlemskapet vara löst.

Har du frågor, skicka ett mejl till info@tusentoner.se Vill du kontakta valberedningen, hör av dig till info@tusentoner.se

#tusentoner #tusentonerkiruna